Fonduri europene 2021-2027.

Recent, s-au stabilit noile obiective de politică UE pentru o perioadă de 7 ani, adică 2021-2027.

Există 8 programe de fonduri europene, enumerate de Ministerul Fondurilor Europene. Vor exista alocări de bani aferente. Astfel că, se vor finanța proiecte de investiții, mai ales pentru antreprenorii din România, pentru perioada 2021-2027. MFE ca autoritate de management va gestiona 7 programe după cum urmează:

-2,143 miliarde euro pentru Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

-4,615 miliarde euro pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă

-7,722 miliarde euro- Educație și Ocupare

-2,594 miliarde euro. Această sumă poate fi alocată pentru Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială

-4,73 miliarde euro- Sănătate

-597 milioane euro -Asistență Tehnică

-1,76 miliarde euro -Programul Operațional Tranziție Justă

-8,3 miliarde euro- Programul Operațional Transport. Va fi gestionat de Ministerul Transporturilor ca AM

În cazul în care vorbim despre antreprenori și firme mici și mijlocii sunt:

– Programul Operațional Creștere Inteligentă

– Digitalizare și Instrumente Financiare

– Programul Operațional Tranziție Justă.

– Educație și Ocupare

MFE susține că, aceste programe, enumerate mai sus, vor fi supuse unor consultări. La aceste consultări sunt invitați 1.100 de participanți, iar acestea se vor desfășura pe parcursul a două săptămâni.  Trebuie luat în considerare faptul că, alocările de mai sus cuprind și cofinanțarea națională, pe lângă banii europeni.

Trebuie menționat că, Cifrele prezentate acum de MFE sunt puțin diferite de alocările cuprinse în draftul de Acord de parteneriat.

Fondurile structurale și de coeziune totalizează 31 de miliarde de euro de la Bruxelles pentru România. Banii fac parte din Fondurile structurale și de coeziune. Acest lucru pe perioada 2021-2027.

Pentru cei 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare, alocarea este împărțită în acest fel:

– din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), provin 19 miliarde de euro (55% din buget). Această sumă este oferită digitalizării,  dezvoltării durabile sau sănătății.

–  Fondul Social European (FSE+) -6,07 miliarde (26%). Vor fi sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă

– pentru a dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă sunt alocați  4,49 miliarde de euro. Asta înseamnă 14% din buget.

– Fondul European Tranziție Justă pentru a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni- se va aloca suma de 1,76 miliarde euro

Aproape 80 de miliarde de euro îi vor reveni țărrii noastre sprijin financiar European, în perioada 2021-2027. Decizia a fost luată în urma negocierilor Consiliului European din iulie, anul trecut.

De asemenea, aproximativ 30 miliarde euro sunt fondurile din Mecanismul de redresare și reziliență. Politica Agricolă Comună a UE , circa 20 de miliarde de euro.