Parlamentul Germaniei (Bundestag) sprijină inițiativa minorităților europene

Invitat la Sedinta Bundestagului din 2 iunie a.c, președintele organizației-umbrelă FUEN (Uniunea Federativă a Naționalităților Europene), Loránt Vincze a apreciat foarte mult că Parlamentul German este preocupat de Inițiativa Cetățenească Minority SafePack. ‘Guvernul și Parlamentul Germaniei sprijină unanim inițiativa noastră, a minorităților europene, lansată sub egida FUEN. S-a vorbit la cel mai înalt nivel, într-unul dintre cele mai influente foruri legislative din Europa, despre minoritățile autohtone, despre protecția diversității culturale și lingvistice, iar FUEN a fost prezentată ca o organizație care a obținut numeroase rezultate în interesul naționalităților europene. Mai avem nevoie de multe asemenea declarații de sprijin în acest an pentru ca inițiativa noastră să aibă succes.’, a subliniat președintele FUEN.

Bundestagul a organizat o dezbatere plenară cu ocazia aniversării a 25 ani de la ratificarea Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. Hartmut Koschyk, reprezentant CSU, comisarul pentru minorități al guvernului german a susținut discursul principal și a vorbit despre necesitatea ca Uniunea Europeană să legifereze în domeniul diversității culturale și lingvistice. A subliniat importanța inițiativei europene Minority SafePack și i-a îndemnat pe colegii săi parlamentari să semneze peti?ia dedicată protecției minorităților naționale în UE, prezentată în plen.

Reprezentanții tuturor grupurilor politice din Bundestag și-au exprimat sprijinul în cadrul dezbaterii ?i au adoptat în unanimitate o declara?ie de sprijin la finalul acesteia. Printre altele, documentul apelează la guvernul federal german ca acesta să colaboreze cu institu?iile competente ale UE cu scopul ca acestea să promoveze diversitatea culturală și lingvistică prin măsuri concrete.

În zilele premergătoare dezbaterii din Bundestag, președintele FUEN Loránt Vincze a mai avut o întâlnire personală cu Hartmut Koschyk, a participat la ședința comisiei de interne și a consiliului minorităților autohtone din Germania. Referitor la inițiativa Minority SafePack, președintele a subliniat că: ‘Uniunea Europeană va trebui să devină un garant și gardian al drepturilor minoritare. Dacă există vreun domeniu în care avem nevoie de o competență comunitară, protecția minorităților este tocmai acela. Sunt multe comunități minoritare, dar în unele state ele nu dețin o influență politică suficientă sau majoritatea nu este suficient de deschisă la acceptarea nevoilor legitime ale minorităților. Acesta este motivul pentru care instituțiile europene trebuie să intervină.’, a adăugat președintele Vincze.