Platforma “Pregătiţi pentru viitor” selectează iniţiativele UE de simplificare şi modernizare

Platforma “Pregătiţi pentru viitor” a Comisiei Europene a selectat 15 iniţiative menite să contribuie la simplificarea legislaţiei UE, la reducerea birocraţiei pentru cetăţeni şi întreprinderi şi la asigurarea faptului că politicile UE răspund provocărilor noi şi emergente, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Aceste eforturi vor face parte din primul program anual de lucru al platformei, care urmează să fie adoptat luna aceasta.
“Simplificarea a devenit mai importantă ca niciodată, mai ales în contextul eforturilor de relansare a economiei Europei, lovită de pandemie. Aşadar, chiar dacă politica noastră în materie de reglementare este recunoscută ca fiind una dintre cele mai bune din lume, putem ţinti mai sus. Trebuie să ne asigurăm că legislaţia UE oferă beneficiile preconizate pentru economie şi societate, dar şi să o simplificăm, să reducem sarcina administrativă ori de câte ori este posibil şi să anticipăm provocările viitoare. Astfel de acţiuni pot avea un impact concret pe teren”, a declarat Maros Sevcovic, vicepreşedintele pentru relaţii interinstituţionale şi preşedintele platformei “Pregătiţi pentru viitor”.
Platforma va emite avize cu privire la cele 15 tematici selectate, care acoperă o gamă largă de domenii, de la concurenţă, finanţe, sănătate, mediu, statistică şi transport la vamă şi piaţa internă. Comisia va folosi aceste avize în cadrul analizelor sale şi pentru a-şi fundamenta evaluările generale sau evaluările impactului.
Atunci când formulează un aviz, membrii platformei ţin seama de următoarele principii directoare: digitalizarea (sprijinirea întreprinderilor în vederea adoptării de soluţii digitale şi accelerarea modernizării sectorului public pentru a reduce sarcinile de reglementare), obligaţii eficiente de etichetare, autorizare şi raportare (identificarea blocajelor cauzate de disparităţile dintre statele membre, depunerea de eforturi în vederea simplificării procedurilor pentru a facilita investiţiile în infrastructura viitoare şi în inovare şi găsirea unui echilibru adecvat între eforturile de raportare şi evaluarea eficacităţii legislaţiei UE pentru a veni în special în ajutorul întreprinderilor mici şi mijlocii) şi simplificarea legislaţiei UE (asigurarea faptului că actele legislative ale UE sunt previzibile, lipsite de ambiguităţi şi evită suprapunerile între domenii).
Toţi cetăţenii şi toate părţile interesate sunt invitaţi să contribuie la activitatea platformei accesând portalul Exprimaţi-vă părerea – Simplificaţi!. Toate ideile de simplificare şi de reducere a sarcinii administrative primite până la 30 aprilie 2021 cu privire la cele 15 tematici selectate vor fi luate în considerare de platformă la elaborarea avizelor sale din 2021. Orice alte sugestii vor fi luate în considerare pentru elaborarea programului anual de lucru pentru 2022.